Razdeo Annelida

Razdeo člankovitih crva obuhvata oko 9000 vrsta koje najčešće naseljavaju slane vode, manji broj slatke vode, a znatan boj vrsta se prilagodio životu na kopnu. To su bilateralno simetrične celomske protostomije čija je najmarkantnija karakteristika je homonomna segmentacija. Njihovo telo je diferencirano na tri regiona: glavu, trup i pigidijum. Crevni sistem je euproktan i u obliku prave cevi, a diferenciran je na prednje, srednje i zadnje crevo. Respiratorni sistem je slabo razvijen, pa se respiracija kod većinepredstavnika obavlja celom površinom tela. Krvni sistem je zatvorenog tipa. Ekskretorni sistem je kod većine vrsta metanefridijalan, a kod najprimitivnijih je protonefridijalan. Nervni sistem je lestvičast. Polni sistem je kod primitivnih vrsta gonohoristički, a kod progresivnijih se sekundarno javlja hermafroditizam. Razdeo člankovitih crva možemo podeliti na pet klasa:
2. Klasa Oligochaeta
4. Klasa Hirudinea