Razdeo Cnidaria

U okviru ovog razdela životinja koji je poznat i pod nazivom žarnjaci se nalaze organizmi sa radijalnom simetrijom tela. Žarnjaci imaju diferencirana tkiva, a telo im je izgrađeno iz dva sloja između kojih se nalazi pihtijasta masa. Naziv su dobili po žarnim ćelijama koje se nalaze u spoljašnjem sloju telesnog zida i imaju ulogi u pribavljanju hrane i odbrani od predatora. Ove funkcije mogu da obavljaju zbog prisustva otrovne končaste strukture koja se u njima nalazi. Žarnjaci mogu imati skelet, bilo u vidu pojedinačnih ili međusobno povezanih igala, bilo u vidu pehara koji obavija telo. Razgranata centralna (gastrovaskularna) duplja ima ulogu u varenju hrane i u njenom raznošenju kroz telo. Nervni sistem im je difuznog (mrežastog) tipa. Za žarnjake je karakteristično da se jedna vrsta može javiti u dva različita morfološka oblika – u obliku polipa i u oblik meduze. Polip ima oblik cilindričnog meška koji je jednim krajem pričvršćen za podlogu, dok se na suprotnom kraju nalazi usni otvor okružen pipcima. Meduze imaju oblik kišobrana ili zvona na čijem se obodu nalaze pipci. Polipi se razmnožavaju bespolno, a meduze polno. Bespolno razmnožavanje je spoljašnje pupljenje koje dovodi do stvaranja malih ili velikih kolonija. Meduze su odvojenih polova. Svi žarnjaci su vodeni organizmi. Većina naseljava morske ekosisteme, a manji broj i slatkovodne. Neki žive sesilno, a ima i onih koji slobodno plivaju. Razdeo žarnjaka možemo podeliti na sledeće klase:
2. Klasa Conulata
3. Klasa Cubozoa
4. Klasa Scyphozoa
5. Klasa Hydrozoa
6. Klasa Staurozoa
7. Klasa Polypodiozoa