Podcarstvo Discicristatae

Svi savremeni podaci govore u prilog da je ovo podcarstvo jedinstvena grupa i da je bliska podcarstvu Euexcavata. Predstavnici ove grupe poseduju mitohondrije sa diskoidalnim kristama. Do danas je poznat veći broj različitih struktura za bespolno razmnožavanje, ali polna reprodukcija nije zabeležena. Podcarstvo Discicristatae obuhvata pet razdela: