Razdeo Flabellinea

U ovaj razdeo se svrstavaju organizmi koje karakteriše spljošten oblik ćelije, poliaksijalno strujanje citoplazme, odsustvo cevastih pseudopodija i životnog stadijuma sa bičem. Kretanje ovih ameboidnih organizama se zasniva na citoskeletu koji je izgrađen od aktinskih i miozinskih vlakana. U protoplazmi ovih organizama nije zabeležen centrozom. Na površini tela se nalaze veoma raznolike amorfne tvorevine. Najčešće su to stubići izgrađeni od saharidnih molekula. Mogu da budu kraći ili duži, a na poprečnom preseku su petougaonog ili šestougaonog oblika. Razdeo Flabellinea se deli na četiri reda:
1. Red Dactylopodida
2. Red Vannellida
3. Red Thecamoebida
4. Red Hismatismenida