Podrazdeo Asterozoa

Grupa Asterozoa obuhvata fosilne i recentne predstavnike koji su nastali u donjem Ordovicijumu, pre oko 500 miliona godina. Predstavnici ovog podrazdela imaju sličan plan građe koji se ogleda u petozračnoj simetriji. Kod njih se razlikuje centralni disk i ručice koje polaze od diska. Usta se nalaze u centru diska, na strani okrenutoj prema podlozi i koja se naziva oralna, a suprotna, gornja strana je aboralna. Većina vrsta su gonohoristi, a samo manji broj su hermafroditi. Različitih su boja. Predstavnici ove grupe bodljokožaca imaju veliki broj zajedničkih karakteristika, ali i ogroman broj razlika izraženih u morfologiji i biologiji. U okviru ovog podrazdela se izdvajaju tri klase: