Red Voltziales

Ovaj red obuhvata izumrle vrste koje su živele od gornjeg karbona do perma, zatim u juri i trijasu, a onda su izumrle. Bile su to drvenaste biljke koje prema građi reproduktivnih organa stoje između predstavnika reda Cordaitales i Pinales. Sve vrste ove grupe su bile jednodome. U okviru reda se izdvajaju dve familije: