Razdeo Bicosoecida

Karakteristike: U okviru ovog razdela se nalazi oko 40 vrsta. To su najčešće jednoćelijski, a ređe kolonijalni organizmi koji se hrane heterotrofno. Prema morfoloških karakteristikama podsećaju na predstavnike razdela Choanoflagellata. Najveći broj predstavnika naseljava morsko dno gde se hrane bakterijama, a manji broj plankton. Poznato je i nekoliko slatkovodnih predstavnika. Poseduju citostom koji je struktuiran mikrotubulama. Ćelije su jednojedarne, a mitohondrije se karakterišu tubularnim kristama. Kod nekih vrsta se diferencira i citofarinks. Veliki broj vrsta je za podlogu pričvršćen pomoću zadnjeg biča. Neki predstavnici oko svojih ćelija izgrađuju loriku.
Klasifikacija: Razdeo Bicosoecida obuhvata četiri familije:
1. Familija Bicosoecidae
2. Familija Cafeteriidae
3. Familija Pseudodendromonadidae
4. Familija Siluaniidae