Nadrazdeo Lophophorata

U okviru ovog nadrazdela se nalaze četiri razdela: