Nadrazdeo Paracoelomata

Karakteristike: Predstavnici ove grupe se odlikuju malim brojem zajedničkih karakteristike. Sitnih su dimenzija. Oko usnog otvora velikog broja vrsta se mogu naći venci cilija. Među njima se mogu naći parenhimatične, pseudocelomatične i celomatične životinje. Ipak, najveći broj vrsta pripada pseudocelomatama. Žive kako u morima tako i u slatkovodnim ekosistemima. Obično naseljavaju dno, mada su poznate i parazitske vrste. Manji broj vrsta spada u kategoriju anaerobnih organizama. Polni sistem većine je gonohoristički, a kod manjeg broja predstavnika hermafroditan.
Klasifikacija: Nadrazdela Paracoelomata možemo podeliti na deset razdela koji obuhvataju mali broj vrsta: