Red Chroococcales


Karakteristike: Red Chroococcales obuhvata predstavnike razdela Cyanoprocaryota koji su na jednoćelijskom i kolonijalnom stepenu morfološke organizacije. Pojedini oblici su slobodnoplivajući, dok su drugi pričvršćeni za podlogu. Kolonije se obrazuju zahvaljujući deobama ćelija koje se međusobno slepljuju pomoću sluzi, a u ređim slučajevima čvrstim spajanjem samih ćelija. Ćelije su u koloniji raspoređene bez ikakvog reda ili više ili manje pravilno. Ukoliko su raspoređene pravilno, njihov raspored može da bude veoma različit, ali sasvim retko ćelije se raspoređuju u nizovima. Ćelije mogu biti različitog oblika, najčešće nisu diferencirane na osnovu i vrh. Kod pojedinih predstavnika ovog reda uočava se polarizacija ćelija na osnovu i vrh. Kod pojedinih vrsta koje imaju izraženo končast talus ponekad dolazi do bočnog srastanja nizova i tako grade prividno parenhimske tvorevine unutar kojih se ponekad teško zapaža ili se uopšte ne uočava primarna građa konca. Između ćelija u trihomima i kolonijama ovih algi nikada se ne nalaze plazmodezmi. Razmnožavanje predstavnika reda Chroococcales vrši se deobom ćelija kod jednoćelijskih predstavnika, odnosno raskidanjem kolonija ili izbacivanjem pojedinačnih ćelija iz kolonije kod kolonijskih oblika. Sasvim retko dolazi do obrazovanja nanocita, planokoka i spora, a predstavnici pojedinih familija se razmnožavaju i endosporama i egzosporama.
Klasifikacija: Ovde će biti prikazani najpoznatiji rodovi:
8. Rod Microcystis