Carstvo Amoebozoa

Ovo carstvo obuhvata heterotrofne protiste koji se karaktrišu ameboidnim izgledom ćelije. Kreću se pomoću pseudopodija koje su obično po tipu lobopodije. Najčešće su to jednoćelijski stanovnici zemljišta i vodenih ekosistema. Ređe se sreću višećelijski i višejedarni predstavnici koji su vidljivi golim okom. Mitohondrijalne kriste su tubularne, a često i granate. Pojedine vrste se karakterišu postojanjem stadijuma koji se kreće pomoću jednog biča koji polazi iz jednog kinetida. Postojanje jednog biča je predačka karakteristika. U okviru ovog carstva se nalazi osam razdela:
3. Razdeo Stereomyxida
4. Razdeo Acanthamoebidae
5. Razdeo Entamoebida
6. Razdeo Mastigamoebidae
7. Razdeo Pelobiontida
8. Razdeo Eumycetozoa