Klasa Liliopsida

U okviru ove klase skrivenosemenica se nalaze uglavnom zeljaste vrste. Karakterišu se prisustvom samo jednog kotiledona na klici. On često ima funkciju apsorpcije organskih materija iz endosperma semena. Glavni koren najčešće vrlo rano izumire i zamenjuju ga adventivni koreni. Zbog toga ove biljke imaju žiličast tip korenovog sistema. U stablu provodni snopići su kolateralni zatvoreni, bez kambijuma i nepravilno su raspoređeni. Obično nije prisutno sekundarno debljanje stabla. Listovi su naizmenično raspoređeni, karakteriše ih paralelna nervatura, a zalisci su retko prisutni. Cvetovi su uglavnom tročlani, a cvetni omotač često nije jasno diferenciran ili je potpuno redukovan. Među biljkama ove klase nalaze se suvozemne, ali i biljke kojima voda predstavlja životnu sredinu. U okviru ove klase se nalaze sledeći redovi: