Podcarstvo Heterokonta

Ovo je velika grupa organizama koja obuhvata predstavnike različite morfološke i citološke građe. Naseljavaju različita staništa i rasprostranjeni su na celoj planeti. U grupi se nalaze fotoautotrofne i heterotrofne vrste. Glavna zajednička karakteristika po kojoj su i dobili naziv je prisustvo dva biča različite građe i dužine. Autotrofni predstavnici imaju hromoplaste sa četiri membrane. U okviru ovog podcarstva se nalaze sledeći razdeli:
5. Razdeo Opalozoa
6. Razdeo Blastocystea
7. Razdeo Bigyromonadea
9. Razdeo Bacillariophyta
10. Razdeo Chrysophyta
12. Razdeo Phaeophyta