Poddomen Unikonta

Karakteristike: Ovaj termin je 2002. godine u literaturu uveo Tomas Kavalije-Smit. Predstavnici ove klade se karakterišu helijama sa jednim bičem. Kod pojedinih grupa bič je redukovan tokom evolucije. Većina predstavnika u protoplastu ima jednu centriolu. Neke vrste imaju dve centriole, ali njihovo poreklo je drugačije nego kod predstavnika poddomena Bikonta. Naime, smatra se da se radi o konvergentnoj evoluciji.
Klasifikacija: U okviru ovog poddomena eukariota možemo razlikovati sledeća carstva: